Zahir cosmetics

Zahir je něco nebo někdo.

Zahir může být pouhý těkavý dojem, pocit. Prožitek, který zasáhne a ovládne vaší mysl. Něco výjimečného. Něco, co má pro vás velký význam. Nedokážete na to přestat myslet.

Každý má svůj vlastní Zahir. Chcete se stát jeho součástí? 

Více informací zde.